Verekedés

okt.03

A részletes módszertani leírás itt olvasható. Az alábbiakban a verekedés legjellemzőbb eredményeit mutatjuk be 2010-ben készült, legutóbbi adatfelvétel alapján.Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kortársbántalmazás és a verekedés nem ugyanaz a jelenség, és a kettő összefüggése esetleges. Az előbbi esetében egyértelmű a felek közötti egyenlőtlenség, míg a verekedés egyértelmű ismérve a hasonló erőviszony megléte. A tanulók 61,4%-a az utóbbi 12 hónapban nem vett részt verekedésben, míg 8,2%-uk négyszer vagy többször is verekedett. Mind az egyszeri, mind a többszöri verekedésekben résztvevők aránya a kor növekedésével csökken. A fiúk szignifikánsan nagyobb része vett részt verekedésben valamilyen gyakorisággal, de figyelemreméltó arány, hogy a lányok közel egynegyede is verekedett valamilyen gyakorisággal az elmúlt évben.

A verekedések gyakorisági arányai az elmúlt 12 hónapban nem és évfolyam szerint (N=8039)
Grafikon_-_Verekeds

Tekintettel arra, hogy a fenti kutatás az Országos Gyermekegészségügyi Intézet szakmai felügyeletével zajlik, felhívjuk a figyelmet, hogy a bemutatott adatok közlése, idézése a nevezett kutatás 2010.évi nemzeti jelentésére hivatkozva szakszerű és etikus. 

Forrás:

Zsiros, E.,& Örkényi, Á., (2011) Iskola, kortársbántalmazás. In:Németh, Á.,& Költő, A. (szerk.). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.
Készítette: Zsiros Emese, Örkényi Ágota, Várnai Dóra

  • Ezen az oldalon „száraz” statisztikai adatok találhatók, azonban ezek mögött az adatok mögött szomorú, sokszor tragikus sorsok rejtőznek. A statisztikák segítségével rálátásunk lesz a probléma nagyságára, súlyára. Bár a magyar adatszolgáltatás sok tekintetben hiányos, gyakran nem is rendelkezünk nemzetközileg összehasonlítható adatokkal (pedig nagyon fontos lenne), mégis lényeges, hogy az, amit tudunk, láthatóvá tegyük.

  • 2011. július. 05.

    Orvosi ügyeletek
    Drogambulanciák
    Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet (SZMI) Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
    Tanácsadó szervezetek

OGYEI © 2011