qweqwe

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című nemzetközi hátterű, országosan reprezentatív egészségmagatartás kutatás keretében évek óta vizsgáljuk a kortársbántalmazás jelenségét. 

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című nemzetközi hátterű, országosan reprezentatív egészségmagatartás kutatás keretében évek óta vizsgáljuk a kortárs-bántalmazás jelenségét. A részletes módszertani leírás itt olvasható. A most bemutatott elemzésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a szülők nevelési stílusa, a szülői kontroll, és túlvédés mértéke és a kortárs-bántalmazás hogyan függ össze.

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című nemzetközi hátterű, országosan reprezentatív egészségmagatartás kutatás keretében évek óta vizsgáljuk a kortársbántalmazás jelenségét. A részletes módszertani leírás itt olvasható. A most bemutatott elemzésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a verekedés és a kortárs-bántalmazás mennyiben egymással átfedő jelenségek.

A kutatás bemutatása: a bántalmazás vizsgálata

Hazánk a nyolcvanas évek közepe óta vesz részt az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” elnevezésű nemzetközi kutatásban. A ma 43 (nagyrészt európai) tagországot tömörítő kutatócsoport az ENSZ Egészségügyi Világszervezetével (WHO) együttműködve végzi tevékenységét.Az bemutatott elemzések a 2005/06-os tanévben lezajlott felmérés adatain készültek (Németh, 2007). Az elemzésben 5450 iskolás adatai szerepelnek. A válaszadó tanulókat úgy választottuk ki, hogy reprezentálják a magyar 11, 13, 15 és 17 éves, iskolába járó fiatalokat (Németh, 2007).A vizsgálatban való részvételhez az iskolák és a szülők be-leegyezését kértük, a tanulók önkéntesen, anonim módon töltötték ki a kérdőíveket. Az adatfelvétel az iskolákban, osztálykörnyezetben történt, felkészített kérdezőbiztosok irányításával, akiket a gyerekek nem ismertek. A kitöltött kérdőíveket a tanulók borítékba zárhatták, melyeket a kérdezőbiztos a kitöltésre szánt tanóra után elvitt az iskolából és átadta az adatrögzítőknek. A kész adatbázis a kutatókhoz került elemzésre.

  • Ezen az oldalon „száraz” statisztikai adatok találhatók, azonban ezek mögött az adatok mögött szomorú, sokszor tragikus sorsok rejtőznek. A statisztikák segítségével rálátásunk lesz a probléma nagyságára, súlyára. Bár a magyar adatszolgáltatás sok tekintetben hiányos, gyakran nem is rendelkezünk nemzetközileg összehasonlítható adatokkal (pedig nagyon fontos lenne), mégis lényeges, hogy az, amit tudunk, láthatóvá tegyük.

  • 2011. július. 05.

    Orvosi ügyeletek
    Drogambulanciák
    Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet (SZMI) Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
    Tanácsadó szervezetek

OGYEI © 2011