Szakmai fórum a gyermekbántalmazás irányelv megjelenése és Prof. Dr. Lucia Williams látogatása alkalmából

júl.12

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Gyermekegészségügyi Igazgatósága (NEFI/GYEI) 2016. július 8-án szakmai fórumot tartott neves hazai és külföldi szakemberek részvételével, melynek aktualitását egyrészt az új gyermekbántalmazás megelőzési szakmai irányelv megjelenése, másrészt a hazánkba látogató brazil gyermekbántalmazás szakértő Prof. Dr. Lucia Williams látogatása adta.

A professzor asszony tagja az ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect) szervezetnek és a brazil „Shaken baby” program vezetője. Szakmai kapcsolatunk évekkel ezelőtt kezdődött, amikor is Ausztrália, Magyarország, Görögország, Brazília és Törökország szakértőinek együttműködésével közös nemzetközi cikket adtunk ki egy elismert gyermekegészségügyi lapban a megrázott csecsemő szindróma felismeréséről és megelőzéséről. 

 andibeszamolo1
A szakértő ez alkalommal egy rövid látogatást tett intézetünkben és előadást tartott a brazil programokról és kutatásokról. Majd a NEFI/GYEI munkatársai Toma Andrea, Dr. Kovács Zsuzsanna, Bíróné Asbóth Katalin és Várnai Dóra tartottak bemutatót a hazai programokról.

Magyarországon évente átlagosan kb. 30 gyermek hal meg bántalmazás miatt, illetve azért, mert szüleik súlyosan elhanyagolják őket. A gyermekjóléti szolgálatok a gyermekkorú népesség körülbelül tíz százalékát tartják nyilván veszélyeztetettként! 
A gyermekjóléti szolgálatok adatai szerint 2014-ben fizikai bántalmazástól szenvedett 2.927, érzelmi bántalmazástól 4.113, szexuális bántalmazástól 454 gyermek. Fizikai elhanyagolás miatt 14.912, érzelmi elhanyagolás miatt pedig 14.759 gyermeket gondoztak.

A Nemzeti Egészsségfejlesztési Intézet (NEFI és jogelődje az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI) hosszú évek óta foglalkozik a gyermekbántalmazás és az elhanyagolás témakörével. A szakmai célcsoportot a területen dolgozó egészségügyi szakemberek, a szociális szféra munkatársai, valamint a pedagógusok jelentik. Munkacsoportunk együttműködik egyéb társszakmákkal, a rendőrséggel, illetve a gyermek- és családvédelmi szolgálatokkal. Az Intézet munkatársai módszertani irányelveket dolgoztak ki, oktató DVD-ket készítettek és számos konferenciát szerveztek. 2010-ben kiemelt program volt a „Sose rázd a kisbabádat” címmel szervezett kampány. A megrázás a 0-3 éves korú gyermekeket érintő leggyakoribb bántalmazási forma, mely akár agyvérzéshez, gerincsérüléshez és halálhoz vezethet. 

andibeszamolo2 Az Intézet 2011-ben indította el a „www.gyermekbantalmazas.hu” weboldalt számos társszakma képviselőinek együttműködésével. Állami és civil szervezetek sok európai és tengerentúli országban működtetnek gyermekbántalmazással foglalkozó honlapokat, ezek túlnyomó többsége angol nyelvű. Magyar nyelvű internetes oldal 2011-ig nem működött, pedig mind a szakma, mind a lakosság régóta igényelte. 

Idei programjaink közül kiemelkedik a gyermekbántalmazást megelőző szakmai irányelv megjelenése, melynek kidolgozásában több szakmai szervezet képviselője  és neves szakértők vettek részt. Végrehajtása a gyermekegészségügyi alapellátást, valamint 42 érintett egészségügyi szakmaterületet és velük együttműködő társágazati szakembereket érinti.

Másik tevékenységünk egy friss kérdőíves felmérés volt, melynek adatait a szakmai fórumon mutattuk be. Ennek keretében az egészségügyben dolgozó szakembereket (védőnők, házi gyermekorvosok, iskolapszichológusok, iskolaorvosok, stb.) kérdeztünk meg a weboldal és Facebook felületének ismertségéről, valamint kérdéseket tettünk fel a Shaken baby” szindrómáról és a „Sose rázd a kisbabádat” című program ismertségére vonatkozóan.

A kötetlen szakmai fórum egy jó hangulatú ünnepléssel zárult. Tortával köszöntük meg az évek óta velünk dolgozó szakembereknek az irányelv elkészültéhez nyújtott munkájukat, egyben megünnepeltük a weboldal 5. születésnapját is.

andibeszamolo3 

andibeszamolo4 

A professzor asszony tagja az ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect) szervezetnek és a brazil „Shaken baby” program vezetője. Szakmai kapcsolatunk évekkel ezelőtt kezdődött, amikor is Ausztrália, Magyarország, Görögország, Brazília és Törökország szakértőinek együttműködésével közös nemzetközi cikket adtunk ki egy elismert gyermekegészségügyi lapban a megrázott csecsemő szindróma felismeréséről és megelőzéséről. 

  • Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az egészségügyi kormányzat szakmai háttérintézménye. A gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok alapján szakmapolitikai javaslatokat dolgoz ki, módszertani ajánlásokat tesz, képzési, továbbképzési programokat szervez, különös tekintettel az egészségfejlesztésre, a népegészségügyi szempontból meghatározó betegségek megelőzésére, a szűrési tevékenységre. Évek óta foglalkozunk a gyermekbántalmazás és elhanyagolás kérdéseivel is. Módszertani levelet, oktatási anyagokat adtunk ki, számos konferenciát szerveztünk. Ezzel a honlappal a szakemberek mellett a laikusok felé is szeretnénk fordulni, mert a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése össztársadalmi feladat, közös felelősségünk. A honlapra feltöltött anyagokkal szeretnénk tájékoztatni, szemléletet formálni. Célunk, hogy nyíltan lehessen erről a kényes témáról beszélni. Nem vállalhatjuk azonban egyéni problémák megoldását, ezt szolgálják a helyi gyermekvédelmi szakemberek, segítő szervezetek és szolgálatok

OGYEI © 2011