Gyerekesély Közhasznú Egyesület

nov.16

http://www.gyere.net/


Egyesület fő célja: a gyerekek életesélyeinek javítása, a gyerekszegénység újratermelődésének megakadályozása.Az alapítók munkatársai voltak a 2006-ban alapított MTA Gyerekszegénység Elleni Programirodának.
Ennek érdekében: 
tudományos kutatásokat végeznek 
képzéseket, konferenciákat szerveznek
anyagi és szellemi forrásokat közvetítenek
szolgáltatásokat nyújtanak
segítő módszereket dolgoznak ki.

Egyesület tiszteletbeli elnöke: Ferge Zsuzsa

  • Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az egészségügyi kormányzat szakmai háttérintézménye. A gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok alapján szakmapolitikai javaslatokat dolgoz ki, módszertani ajánlásokat tesz, képzési, továbbképzési programokat szervez, különös tekintettel az egészségfejlesztésre, a népegészségügyi szempontból meghatározó betegségek megelőzésére, a szűrési tevékenységre. Évek óta foglalkozunk a gyermekbántalmazás és elhanyagolás kérdéseivel is. Módszertani levelet, oktatási anyagokat adtunk ki, számos konferenciát szerveztünk. Ezzel a honlappal a szakemberek mellett a laikusok felé is szeretnénk fordulni, mert a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése össztársadalmi feladat, közös felelősségünk. A honlapra feltöltött anyagokkal szeretnénk tájékoztatni, szemléletet formálni. Célunk, hogy nyíltan lehessen erről a kényes témáról beszélni. Nem vállalhatjuk azonban egyéni problémák megoldását, ezt szolgálják a helyi gyermekvédelmi szakemberek, segítő szervezetek és szolgálatok

OGYEI © 2011