A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

dec.11

MIÉRT?
A fogyatékos embereket ugyanazok a politikai, polgári, gazdasági és szociális jogok illetik meg, mint nem fogyatékos társaikat. Missziónknak tekintjük, hogy tevékenységünkkel ezeknek a jogoknak az érvényesítéséhez járuljunk hozzá.

Alapítónk Magyarország Kormánya. Közel tíz éves múlttal rendelkezünk. Jogelődünk, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a Kormány 1121/2011. (IV. 28.) számú határozata alapján megszűnt, és a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására közhasznú szervezetnek minősülő, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot alapított. Felügyelő Bizottságunk az alapító képviseletében eljáró esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által felkért szakemberekből áll.

Szakmai programjaink megvalósítása során, a fogyatékosügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében és a "semmit rólunk, nélkülünk" elv alapján szorosan együttműködünk a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel.

HOGYAN?
Olyan szakmai fejlesztéseket viszünk véghez, amelyek az óvodákban, iskolákban, a munkahelyeken, a sportlétesítményekben, a mindennapi élet egyéb területein megkönnyítik a fogyatékos emberek életét:
• Fogyatékos gyermekek és fiatalok pedagógiai fejlesztése
• Középületek, játszóterek, parkok akadálymentesítésének segítése
• Fogyatékos emberek kommunikációjának támogatása
• Fogyatékos emberek foglalkoztatását elősegítő programok támogatása
• Fogyatékos gyermekek szüleit segítő szolgáltatások finanszírozása
• Szakemberképzés

MIT?
Szervezetünknél hét szakmai csoport működik.

A Magyar Jelnyelvi Programiroda a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás szakmai háttérintézményként szoros együttműködésre törekszik a megyei jelnyelvi tolmácshálózattal, az érintett érdekképviseleti szervekkel, közintézményekkel, több egyetemmel és kutatóhellyel, valamint a hasonló külföldi módszertani központokkal.

Az Akadálymentesítési Programirodán azért dolgoznak, hogy az egyetemes tervezésnek megfelelően az embereket körülvevő világot eleve úgy tervezzék meg, hogy a fogyatékos emberek számára ugyanúgy biztonságosan, érzékelhetően, értelmezhetően és kényelmesen hozzáférhető legyen. Ennek érdekében tervezési segédlet készült, akadálymentesítési pályázatokat írnak ki hazai, uniós és egyéb források bevonásával.

Az Oktatási és Rehabilitációs Programiroda munkatársainak fő tevékenységi területe egyrészt a közoktatásban és szakképzésben tanuló fogyatékos diákok és családjuk, másrészt a fogyatékos emberek rehabilitációját segítő programok támogatása. Az FSZK Dobbantó Programjának keretében a törvényi változás értelmében a kijelölt szakiskolák előkészítő évfolyamot indítanak az oktatásból a tanköteles korban lemorzsolódott, tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. A diákok támogatása mellett a befogadó (szak)iskolák és pedagógusaik számára nyújtanak felkészítést.

A Felnőttképzési és Minőségirányítási Csoport feladata a komplex rehabilitáció területén tevékenykedő szakemberek és segítők képzése a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának megvalósulása érdekében. Másik kiemelt feladata a minőségirányítási rendszer figyelemmel kísérése, elemzése és folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a Közalapítvány elérje tervezett eredményeit.

A Szakmai-Fejlesztési Csoport feladata az FSZK folyamatos szakmai innovációjának segítése, hazai és nemzetközi pályázati források feltárása, a nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása, valamint az intézményi külső és belső kommunikáció szervezése.

 • 2011. június. 28.

  Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

  Ki akar elszökni otthonról?
  Ha már elszöktél otthonról?
  Legfontosabb a biztonságod!?
  Gyakori kérdések

OGYEI © 2011