Módszertani háttér a kortárs-bántalmazással kapcsolatos összefüggések elemzéséhez

okt.18

A kutatás bemutatása: a bántalmazás vizsgálata

Hazánk a nyolcvanas évek közepe óta vesz részt az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” elnevezésű nemzetközi kutatásban. A ma 43 (nagyrészt európai) tagországot tömörítő kutatócsoport az ENSZ Egészségügyi Világszervezetével (WHO) együttműködve végzi tevékenységét.Az bemutatott elemzések a 2005/06-os tanévben lezajlott felmérés adatain készültek (Németh, 2007). Az elemzésben 5450 iskolás adatai szerepelnek. A válaszadó tanulókat úgy választottuk ki, hogy reprezentálják a magyar 11, 13, 15 és 17 éves, iskolába járó fiatalokat (Németh, 2007).A vizsgálatban való részvételhez az iskolák és a szülők be-leegyezését kértük, a tanulók önkéntesen, anonim módon töltötték ki a kérdőíveket. Az adatfelvétel az iskolákban, osztálykörnyezetben történt, felkészített kérdezőbiztosok irányításával, akiket a gyerekek nem ismertek. A kitöltött kérdőíveket a tanulók borítékba zárhatták, melyeket a kérdezőbiztos a kitöltésre szánt tanóra után elvitt az iskolából és átadta az adatrögzítőknek. A kész adatbázis a kutatókhoz került elemzésre.

A bántalmazás meghatározása


A diákok különböző dolgokat érthetnek a „kortársbántalmazás” kifejezés alatt, mivel ez különböző viselkedéseket takarhat. A felmérésben a bántalmazásnak egy nemzetközileg elfogadott definícióját használtuk (Olweus, 1993). Ez a következő: „Akkor mondjuk, hogy egy tanulót bántalmaznak, ha egy másik tanuló vagy tanulók egy csoportja durva és kellemet-len dolgokat mond neki vagy tesz vele. Az is bántalmazás, ha ismétlődően bántóan gúnyolnak, ugratnak valakit vagy szándékosan kihagyják dolgokból. Nem számít bántalmazásnak, ha két kb. egyformán erős fiatal vitatkozik vagy verekszik, vagy ha barátságosan, játékosan ugratják egymást.”Ez a meghatározás a kortárs-bántalmazás legjellemzőbb sajátosságait igyekszik felölelni, vagyis:
a kortársbántalmazás egyenlőtlen erőviszonyok mellett zajlik (ami arra utal, hogy valamelyik fél képtelen megvédeni magát),
különböző formái léteznek,• a bántalmazás ismétlődő esemény.

A bántalmazottak 
A meghatározás után azt kérdeztük a diákoktól, hogy „Az elmúlt néhány hónapban milyen gyakran bántalmaztak így téged az iskolában?”. A lehetséges válaszkategóriák: Az el-múlt hónapokban egyszer sem bántalmaztak az iskolában/ előfordult 1-2-szer/ havonta 2-3-szor/ kb. hetente/ hetente többször is. A bántalmazás elszenvedésének gyakoriságára vonatkozó válaszok alapján képeztük a bántalmazott vagy áldozat (legalább havonta kétszer vagy többször bántalmazták az elmúlt hónapokban) kategóriát (Todd et al, 2004).

A bántalmazók
Hasonlóképpen az áldozattá válás vizsgálatára feltett kérdéshez, itt is 5 válaszlehetőséget kínáltunk fel arra a kérdésre, hogy „Az elmúlt néhány hónapban te milyen gyakran vettél részt a tanulótársaid bántalmazásában?”.  A bántalmazás gyakoriságára vonatkozó válaszkategóriák alapján képeztük a bántalmazó vagy elkövető kategóriát (másokat legalább havonta kétszer vagy többször bántalmazott az elmúlt hónapokban) (Todd et al, 2004). Az elkövetők egy speciális csoportjának tekinthetők azok a bántalmazók, akik egyben áldozatai is mások bántalmazásának (bántalmazó-áldozat).

Németh,  Á.  (szerk.)  (2007).  Serdülőkorú  fiatalok   egészsége és életmódja. OGYEI, Budapest.
Olweus,  D.  (1993).  Bullying  at  School:  what  we  know  and  what  we ca n do.  Oxford:  Blackwell  Publishers  Limited.
Todd, J.,  Currie,  C.,   Mellor,   A.,   Johnstone,   M.,   Cowie,   M.  (2004).  Bullying  and  fighting  among  schoolchildren  in Scotland: age and gender trends and cross-national comparisons, The University of Edinburgh.

  • Ezen az oldalon „száraz” statisztikai adatok találhatók, azonban ezek mögött az adatok mögött szomorú, sokszor tragikus sorsok rejtőznek. A statisztikák segítségével rálátásunk lesz a probléma nagyságára, súlyára. Bár a magyar adatszolgáltatás sok tekintetben hiányos, gyakran nem is rendelkezünk nemzetközileg összehasonlítható adatokkal (pedig nagyon fontos lenne), mégis lényeges, hogy az, amit tudunk, láthatóvá tegyük.

  • 2011. július. 05.

    Orvosi ügyeletek
    Drogambulanciák
    Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet (SZMI) Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
    Tanácsadó szervezetek

OGYEI © 2011