Célkitűzéseink

jún.27

Honlapunkkal segítséget szeretnénk nyújtani a gyermekbántalmazással és annak megelőzésével foglalkozó szakemberek munkájához és a lakosság ismereteinek bővítéséhez. Fontos célkitűzésünk a nyíltabb társadalmi kommunikáció, a figyelemfelhívás annak érdekében, hogy évente ne kelljen meghalnia több mint 30 gyermeknek bántalmazás következtében és csökkenjen a közel 16.000 elhanyagolt gyermek száma. Ma Magyarországon közel 200.000 gyermek veszélyeztetett, miközben évente kevesebb, mint 100.000 gyermek születik.

Honlapunk a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése érdekében az Országos Gyermekegészségügyi Intézet kezdeményezésére és gondozásában készült társszakmák bevonásával. Azzal a céllal, jött létre hogy minél szélesebb körben felhívja a lakosság figyelmét a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésének fontosságára és segítse a szakemberek közötti információáramlást. A társszakmák összehangolt tevékenysége hatékonyabban képes segíteni a gyermekek védelmét.

Miben segíthet ez a honlap?
 • hasznos információk átadásában
 • szakanyagok, statisztikai adatok közzétételében
 • módszerek jó gyakorlatok közzétételében
 • hivatalos és civil segítő szervezetek, alapítványok elérhetőségében
 • információcsere
 • szakemberek számára egységes nyelvezet kialakítása és használata

Amit ez a honlap nem tud vállalni:
 • akut esetekben problémamegoldás
 • személyre szabott tanácsadás
 • azonnali konzultáció, beavatkozás, közvetítés
 • telefonügyelet
Mit értünk gyermekbántalmazás, azaz 18 év alatti kiskorú bántalmazása alatt?
Mindenki számára egyértelmű a fizikai bántalmazás. Kevesebben tudják, hogy a gyermek egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges alapvető gondoskodás elmaradása, az elhanyagolás, valamint a lelki bántalmazás is ebbe a fogalomkörbe tartozik.

A honlap használatával minderről részletesebben olvashat, hasznos információkhoz juthat a témában, megtalálhatja azokat a szervezeteket, amelyek segítségére lehetnek hasonló problémákban.

A gyermekbántalmazás megelőzéséért Ön is sokat tehet, mindenekelőtt, első lépésként azzal is, ha tájékozódik a kérdésben, felhívja erre mások figyelmét is, beszélgetnek erről a témáról.

Köszönettel tartozunk a honlap elkészítésében nyújtott segítségért a következő szervezetek szakembereinek.

ORFK Bűnmegelőzési Osztály, NANE, Országgyűlési Biztos Hivatala, Országos Kriminológia Intézet, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, NEFMI, Gyermekjóléti Szolgálat, Jogismeret Alapítvány, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Pécsi Tudomány Egyetem, ENSZ Gyermekjogi Bizottság, Család Gyermek Ifjúsági Egyesület, Pikler Alapítvány, MAVE, Független Médiaközpont

 • Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az egészségügyi kormányzat szakmai háttérintézménye. A gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok alapján szakmapolitikai javaslatokat dolgoz ki, módszertani ajánlásokat tesz, képzési, továbbképzési programokat szervez, különös tekintettel az egészségfejlesztésre, a népegészségügyi szempontból meghatározó betegségek megelőzésére, a szűrési tevékenységre. Évek óta foglalkozunk a gyermekbántalmazás és elhanyagolás kérdéseivel is. Módszertani levelet, oktatási anyagokat adtunk ki, számos konferenciát szerveztünk. Ezzel a honlappal a szakemberek mellett a laikusok felé is szeretnénk fordulni, mert a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése össztársadalmi feladat, közös felelősségünk. A honlapra feltöltött anyagokkal szeretnénk tájékoztatni, szemléletet formálni. Célunk, hogy nyíltan lehessen erről a kényes témáról beszélni. Nem vállalhatjuk azonban egyéni problémák megoldását, ezt szolgálják a helyi gyermekvédelmi szakemberek, segítő szervezetek és szolgálatok

OGYEI © 2011