Szociális Szakmai Szövetség

nov.15

A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, a Magyar Családsegítők Országos Egyesülete, a Magyarországi Szociális Munkást és Szociális Asszisztenst Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete meghatalmazott képviselői attól a meggyőződéstől vezetve, hogy a különböző területeken dolgozó szociálpolitikusok és szociális munkát végző szakemberek, valamint a szociálpolitikát és szociális munkát különböző képző intézményekben oktatók közös érdeke a szociálpolitika és szociális munka magas színvonalú és a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott elveknek megfelelő végzése, továbbá hogy a szociálpolitikát és szociális munkát végzők érdekeinek hatékony érvényre juttatása országos érdekvédelmi szervezet létrehozását követeli meg, tagszervezeteik megbízása alapján 1995-ben létrehozták a Szociális Szakmai Szövetséget.

 •  A gyermekbántalmazás megelőzése össztársadalmi feladat. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet évek óta foglalkozik a gyermekbántalmazás és elhanyagolás problémájával. 
  • MÓDSZERTANI SEGÉDLET - A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire: modszertani_segedlet_2012.zip


 • 2011. július. 06.

  Szakembereknek szóló hasznos linkgyűjtemény:
  • UNICEF
  • WHO
  • ISPCAN 
  • Child Abuse Prevention Network
  • Jim Hopper - Gyermekbántalmazás - statisztikai adatok, kutatások, források
  • Child maltreatment 2009
  • Childwelfare Information Gateway
  • American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 
  • Cikkgyűjtemény gyermekbántalmazás témakörében.


   

OGYEI © 2011