Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány

nov.15

A Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítványt 2007-ben közhasznú szervezetként 10269 szám alatt vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság. Az Alapítvány célja a gyermekek jogainak hatékony védelme a visszaélés valamennyi formájával szemben, valamint a gyermekek jogainak népszerűsítése.Ennek érdekében 2010-ben új projektet indítottunk. A programmal, mellyel elsősorban az oktatási-nevelési intézményekbe szeretnénk eljutni – a gyermekek emberi jogi nevelésének megerősítésére, és ezzel párhuzamosan a pedagógusok gyermeki jogi ismereteinek növelésére törekszünk.Tapasztalataink szerint a közoktatási intézményekben sok nehézségbe ütközik a minden szereplő érdekét szolgáló, együttműködésre épülő partnerség kialakítása a gyermek-pedagógus-szülő alkotta sajátságos viszonyrendszerben. Sok esetben a problémákat a megfelelő tájékozottság hiánya, a jogok és kötelességek ismeretében és helyes értelmezésében mutatkozó félreértések okozzák. Éppen ezért elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a viszonyrendszer minden szereplője megfelelő jogismerettel rendelkezzen. Alapítványunk ennek érdekében olyan komplex jogismeret növelő, jogtudat fejlesztő programot kínál, amely egyszerre irányul a pedagógusok, a szülők és a gyermekek felé.Tevékenységünk célja, hogy a pedagógusok olyan jogi ismertekkel is rendelkezzenek, amelyek kellőképpen felvértezik őket ahhoz, hogy szakmájukat az őket megillető méltósággal végezhessék. Célunk továbbá az abban való segítségnyújtás, hogy a szülők megfelelő súllyal átlássák a gyermeknevelésben őket terhelő, felelőséggel járó feladatokat, és ezek teljesítéséhez a pedagógusban partnert lássanak. Ugyanakkor e célok eléréséhez szükségesnek mutatkozik a gyermekek jogtudatának fejlesztése is, amely arra is irányul, hogy tisztázzuk azokat a félreértéseket, amelyek alapján a gyermekek abban a tudatban vannak, hogy jogaik parttalanul és korlátozások nélkül gyakorolhatók.

http://www.gyija.hu/drupal/

 •  A gyermekbántalmazás megelőzése össztársadalmi feladat. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet évek óta foglalkozik a gyermekbántalmazás és elhanyagolás problémájával. 
  • MÓDSZERTANI SEGÉDLET - A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire: modszertani_segedlet_2012.zip


 • 2011. július. 06.

  Szakembereknek szóló hasznos linkgyűjtemény:
  • UNICEF
  • WHO
  • ISPCAN 
  • Child Abuse Prevention Network
  • Jim Hopper - Gyermekbántalmazás - statisztikai adatok, kutatások, források
  • Child maltreatment 2009
  • Childwelfare Information Gateway
  • American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 
  • Cikkgyűjtemény gyermekbántalmazás témakörében.


   

OGYEI © 2011