Az internet hatása a gyermekekre, fiatalokra

dec.10

Nagyon köszönjük, hogy régi segítőnk Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika rendelkezésünkre bocsájtott a 2012. szeptember 25-i Nemzetközi konferencián elhangzott előadásának anyagát. A konferencia a gyermekbarát internethasználat lehetőséges eszközei, nehézségeit, feladatait térképezte fel. Elolvasását ajánljuk minden szakembernek, szülőnek. Ajánlásainak tudatosítása segít abban, hogy a fiatalokat megóvjuk az internet káros hatásaitól.

Mottó
„Egyelőre nem alakult ki az a szemlélet, hogy a gyermekek olyan célcsoportot képviselnek, amelybe érdemes invesztálni.” (A gyermekbarát internet európai stratégiája 2012.)

Az internet egyértelműen az új digitális generáció médiuma, a szabadságot, a változatosságot szimbolizálja. A gyerekek által használt táblagépek, okostelefonok és laptopok térhódításával az őket célzó interaktív, kreatív és oktatási célú online tartalmak jelentős potenciális piaccal rendelkeznek.

Gyermekek védelme 
Közlemény a „Gyerekek jogairól Európában” (2011. február 15.). 
14 konkrét akcióprogram, többek között: intézkedések az internetes zaklatás, a gyerekek csábítására,a gyerekeket célzó káros tartalmú weboldalak és más kockázatok felszámolására az unió ”biztonságosabb internet” programja keretében. 

Bizottság Jelentése
(2011.IX.13) ”A GYERMEKEK VÉDELME A DIGITÁLIS VILÁGBAN”, a 98/560 EK; és a 2006/952 EK Ajánlások végrehajtásáról 
Illegális és káros tartalom visszaszorítása (magatartási kódexek hatékonysága, koordináció); 
Forróvonalak (szinergiák 116000, 116111) 
Internetszolgáltatók (legyen feladatuk a gyermekek védelme); 
Közösségi hálózatépítő oldalak (csatlakozás a Biztonságosabb közösségi hálózatépítő elveket az EU-nak! önszabályozási megállapodáshoz. 21 cég írta eddig alá ); 

Médiaműveltség és tudatosságnövelés (gyerek, szülő, iskolai oktatás, EU Kids online projekt); 
A tartalomhoz való hozzáférés korlátozása (egységesebb korhatár-besorolás, tartalomosztályozás); • Audiovizuális médiaszolgáltatások (korhatár-besorolás, közvetítési időpont korlát); 
Videojátékok ( PEGI, PEGI Online); 
Válaszadásjoga az online médiában (sajtó, hír-,televízió-, rádiószolgáltatás eltérően érvényesül a tagállamokban). 

Koalíció a gyermekeink internetes biztonságáért ( 2011. december)
Alapítók: mobiltelefon-gyártók, operációsrendszer-fejlesztők, internet-, műsor- és mobilszolgáltatók, közösségi hálózatépítő weboldalak vezetői. 
1.Egyszerű és hatékony bejelentő eszközök; 
2.A gyerekek életkorának megfelelő adatvédelmi beállítások; 
3.A szülők ellenőrzési lehetőségeinek bővítése és szélesebb körű használata; 
4.A gyermekek szexuális zaklatásáról készített felvételek hatékony eltávolítása. 

A gyermekbarát internet új európai stratégiája 2012.
Az eddigi uniós politika nem ismerte fel kellőképpen, hogy a gyermekek az internet szempontjából külön célcsoportot képviselnek, és speciális igényeik kielégítéséhez új szemléletre van szükség. Jogszabályokra, önszabályozásra és pénzügyi támogatásra épülő eszközök kombinációját javasolt alkalmazni. (Bizottság,ágazat, tagállam feladatai)

Stratégia pillérei 
1. A gyermekeknek szóló minőségi online tartalom fejlesztésének ösztönzése (kreatív, oktató internetes játszóterek); 
2. A tudatosságnövelő és felkészítő intézkedések fokozása (digitális jártasság, műveltség, bevált gyakorlatok platformja, segély és forróvonalak);
3. Biztonságos online környezet teremtése a gyermekeknek (adatvédelmi beállítások szülői felügyeleti eszközök, korhatár és tartalom besorolás, reklám); 
4. Küzdelem a gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása ellen (gyors azonosítás, eltávolítás, nemzetközi együttműködés)

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv bűncselekménynek nyilvánítja a gyermekpornográfiával kapcsolatos bűntetteket, a gyermekkel szexuális céllal történő kapcsolatfelvételt (grooming), a webkamerával elkövetett szexuális zaklatást és a gyermekpornográfia interneten, fájlletöltés nélkül történő megtekintését.

Helyzetkép néhány kutatás tükrében

A digitális menetrend az Európa 2020 Stratégia hét pillérének egyike. Az európai digitális menetrend egyik prioritása, hogy az internetet biztonságosabbá tegye a gyermekek részére.

Digitális menetrend 
Közösségi oldalakat saját bevallásuk alapján a 7-10 éves netezők közel fele, a 11-14 éveseknek pedig már több mint háromnegyede látogat, és chatelni előbbiek 25, utóbbiak 61 százaléka szokott. 
Azzal is számolnak az interneten a fiatalok, hogy akivel beszélnek az csak „álruhában” van és elfogadhatónak tartják, ha az interneten valaki nem mond igazat, vagy szexuális témát vet fel. 
A 9–16 év közöttiek 59%-ának van profilja a közösségépítő weboldalak valamelyikén, bár ez az arány országonként eltérő: Hollandiában 80%, míg Romániában 46%. A fiatalok 26%-ának teljesen „nyilvános” a profilja: ez az arány az Egyesült Királyságban a legalacsonyabb (11%), és Magyarországon a legmagasabb (54%). A gyerekek 14% a lakcímét és a telefonszámát is feltünteti profiljában.

EU Kids Online

 A 9-16 éves internethasználó európai gyerekek internetezési szokásait és azok kockázatait mérte fel a kutatás, amely 25 európai országot és mintegy 24 ezer gyermeket, fiatalt érintett.
Online kockázatok (gyakoriság) 
Személyes információ kiadása/nyilvánosságra hozatala (tizenévesek felét érinti); 
online pornográf tartalmakkal való találkozás (tízből négy tinédzsert érint); 
online erőszakos, gyűlölködő tartalmakkal való találkozás (tinédzserek mintegy harmadát érinti); 
online bántalmazás vagy zaklatás (öt-hat tinédzserből egy érintett); 
nem kívánt online szexuális megjegyzések érkezése (minden második fiatal Lengyelországban); 
online megismert személlyel való offline találkozás ( fiatalok 9%-a). 

Magyarország az internethasználat szempontjából az Európai Unióban közepesen fejlett országnak tekinthető. Ez azt is jelenti, hogy napjainkban is 30-40% között van a teljes népességben azok aránya, akik használják az internetet.

Internetszokások 

A magyar gyermekek – az EU-átlagnak megfelelően – átlagosan 9 évesen kezdik el használni a világhálót. A magyar gyermekek közel háromötöde (58%) naponta, egyharmaduk (35%) heti egyszer-kétszer, 7 százalékuk ennél is ritkábban használja az internetet.

Internet dimenziói 
Játék, tanulás, innovatív és kreatív tevékenységek, egymással való kommunikáció és önkifejezés, társadalmi részvétel és együttműködés, a világgal kapcsolatos tájékozódás, alapkészségek fejlesztése és jogok gyakorlása. A gyermekek ugyanakkor védelemre is szorulnak.

Zaklatás 
A 9-16 éves magyar gyerekeknek, fiataloknak az uniós átlaghoz hasonlóan volt részük zaklatásban: 100 megkérdezettből 6 tapasztalt ilyet. A szülők száz esetből mindössze négyben (4%) tudnak a gyermeküket ért online zaklatásról – ebben viszont Magyarország sereghajtónak bizonyult. 

Szexuális tartalmak 
A magyarok 45%-a 100-nál is több visszaigazolt kapcsolattal rendelkezik – ezt csak Nagy-Britannia (43%) közelíti meg, míg az uniós átlag mindössze 29 %. 
A magyar gyerekek az EU-átlagnak (13%) megfelelően találkoztak szexuális tartalommal(11%) az elmúlt egy évben, szüleik közül azonban fele annyian tudnak minderről (10%), mint Európa többi részén (22%). 
Az internet a pornográf tartalmak elérésének fő helye. 

Védekezési stratégiák 
Ugyanakkor minden tízedik érintett gyerek csak passzív, visszahúzódáson alapuló stratégiát alkalmazott ilyen esetekben. Ez azt jelenti, hogy ha nem is a többség, de sokan védtelenül állnak az internetes veszélyekkel szemben, vagyis az ezt célzó felvilágosítás és képzés mindenképpen nélkülözhetetlen.
kp2


Segítséget és tanácsokat a gyerekek leginkább a saját kortársaiktól kapnak. Az adatok alapján a tanárok szerepe kevésbé fontos. (Legalábbis a barátokkal és a szülőkkel való összehasonlításban.)

A televíziós műsorszórásban alkalmazott gyermekvédelmi módszerek (adásidő meghatározása, optikai jelzés stb.) az interneten nem - vagy csak körülményesen és alacsony hatásfokkal - alkalmazhatók. A biztonságos internet használat eszközei lehetnek a segélyvonalak működtetése, tájékoztatás, tanácsadás biztosítása, szűrés, címkézés, önszabályozás. 

BIZTONSÁGBAN AZ INTERNETEN

„ Használd az eszed, mielőtt közzéteszed” 
„ Az életed több, mint játék” 
„Netezzünk együtt… biztonságosan!”

Biztonságosabb Internet 
Az Európai Bizottság 1999-ben indította el Biztonságosabb Internet Akciótervét (1999-2004), melyet - a hosszú távú fenntarthatóság érdekében - folytatólagosan követett a 2004-ben elindított Safer Internet Plus program (2004-2008): 
Forródrótok (hotline) az illegális és káros tartalom elleni küzdelemért 
Segélyvonal (helpline) a károsultak segítésére,
Tudatosság növelése a felhasználók körében, awareness centre-ek közreműködésével. 

Az EU 2009. január 1-jével egy új "Biztonságosabb internet" programot indított el (2009-2013). Projektek:
jogellenes tartalom visszaszorítása és a káros online magatartás elleni fellépés (szexuális visszaélés, zaklatás- kapcsolattartó pontok); 
az online környezet biztonságosabbá tételének előmozdítása (önszabályozás támogatása, szülők felkészítése); 
tudásalap létrehozása; 
a társadalom tudatosságának fokozása. 

Biztonságos Internet Nap 
A Safer Internet Day-t Európában mindenhol február elején, ugyanazon a napon rendezik meg – ma már több mint 60 országban – köztük Magyarországon is. 
Cél: EU-s program keretében egész Európában egyazon napon felhívni a figyelmet az interneten a gyermekekre leselkedő veszélyekre, a zaklatásra, a gyermekpornográfiára, és más illegális, káros tartalmakra. 

A 2009. évi Biztonságos Internet nap fő témája az online zaklatás volt (február 10.). 
Az Európai Unió a 2011. évi Biztonságos Internet Napon (február 8.) a kiberzaklatások, - támadások és gyűlöletkeltés elleni fellépésre helyezte a fő hangsúlyt. 
A 2012. évi Biztonságos Internet Nap központi témája a generációk összekapcsolása az online világban, vagyis a gyerekek, a szülők és a nagyszülők hogyan adják át egymásnak tudásukat, tapasztalataikat. 

Néhány hazai programunk

Honlap-minősítés 
Magyarországon „A gyermekbarát internet évben” (2007-ben) honlap-minősítő programot indított a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) . Ezeket az oldalakat minősítő szakemberek nemcsak auditálják, hanem a minősítést követően folyamatosan monitorozzák is. 
Az MTE által felkért szakértők már több tucat honlapot minősítettek. A minősített honlapok listája elérhető a www.bigyoo.hu honlapon. 

Kiváló Online Gyermektartalom 2011 Díjban az alábbi honlapok részesültek a Biztonságos Internet Napon: egyszervolt.hu; (gyermekbarát) energiasuli.hu; (tudatos fogyasztó) erdojarojatek.cvn.hu; (környezettudatos magatartás)

Barátságos Internet Fórum
Cél: Az internettel kapcsolatos félelmek, negatív attitűdök csökkentése, a tiltott vagy veszélyes tartalmak visszaszorítása, és a hazai digitális tartalmak fejlesztése és terjesztése. (elektronikus tananyag, biztonságos tippek, barátságos oldalak, játékok)

Biztonságos internet. hu 
Cél: mindenki megfelelő információkat kapjon az internet és az internetes alkalmazások biztonságos használatához. (tájékoztatás és tanácsadás, jogsértő tartalmak bejelentése.)

2011. május 7-e óta Biztonságos internet. hu oldalon lehetőség van bejelenteni azokat a weboldalakat, melyeket sértőnek, károsnak tartanak, valamint a kiskorúak és fiatalkorúak szellemi fejlődésére veszélyt jelenthet. (zaklatás, drogfogyasztás, erőszakos tartalmak stb.)

Kék vonal
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Kék Vonala. 
A Kék Vonal 2009. április 1-jétől működő szolgáltatása a Gyerek- és Ifjúsági Telefon - 116111-, mely tanácsot, segítséget ad az interneten előforduló rossz élmények, veszélyes történések megoldásához. 
0-24 órában működik az Eltűnt Gyerekek Segélyvonala – 116000, az egész országból elérhető krízis-vonal gyerekek és fiatalok számára, akik el akarják hagyni, vagy már elhagyták családjukat. 

Internet Hotline
Az Internet Hotline szolgáltatást 2011. szeptember 22-én átvette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Magyar Tartalomipari Szövetségtől, amely 2005 óta üzemeltette. A honlapon bárki bejelentheti a gyermekeket érintő káros tartalmakat.

Biztonságos Böngészés Program
2008. évtől működik a Program.
Eszközök, oktatás, ajánlás, technikai programok.
Új szűrőprogramok: 
Az egyik a képelemző modul: ez megakadályozza, hogy a pedofil zaklatók képet csaljanak ki gyermekeinktől; és megakadályozza azt is, hogy gyermekeink — akár véletlenül — szex- vagy pornótartalmú képekkel találkozzanak internetezés közben. 
A másik a figyelmeztető modul, amely alkalmas arra, hogy figyelmeztetést küldjön a szülőnek vagy a tanárnak, ha a gyermek bármilyen időpontban, napon, órában találkozót beszél meg a neten (pl. chat-en, e-mail-ben) bárkivel. 

GYERMEKBARÁT INTERNET CHARTA (2010) 
Védjük meg gyermekeinket az internet káros tartalmától! 
Cél: hatékony munka induljon el az oktatás, a tartalomfejlesztés, a szabályozás és a jogalkalmazás, valamint az új technológiák szélesebb körű alkalmazása területén. 
Alapitok céljai: a Charta céljának minél szélesebb körű terjesztése, a tapasztalataik megosztása, a Nemzeti Internetes Gyermekvédelmi Stratégia és Cselekvési Terv előkészítése 
(Alapítók: Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, a Biztonságos Böngészés Program, a Magyar Tartalomipari Szövetség, a MediaSmart és az Egyszervolt.hu) 

Magyar internetes gyermekvédelmi stratégia (2009)
A stratégia irányuljon a jogszabályi és informatikai környezet megváltoztatására, valamint a társadalmi együttműködés kialakítására.

1.Jogszabályi környezet (ismeretek bővítése,jogalkalmazók; kommunikációja, technikai megoldások) 
2.Informatikai környezet (weboldalak hitelesítése, önszabályozás, etikai kódexek frissítése, PEGI jelzés stb.); 
3.Kommunikáció, társadalmi együttműködés (oktatás-képzés).

 •  A gyermekbántalmazás megelőzése össztársadalmi feladat. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet évek óta foglalkozik a gyermekbántalmazás és elhanyagolás problémájával. 
  • MÓDSZERTANI SEGÉDLET - A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire: modszertani_segedlet_2012.zip


 • 2011. július. 06.

  Szakembereknek szóló hasznos linkgyűjtemény:
  • UNICEF
  • WHO
  • ISPCAN 
  • Child Abuse Prevention Network
  • Jim Hopper - Gyermekbántalmazás - statisztikai adatok, kutatások, források
  • Child maltreatment 2009
  • Childwelfare Information Gateway
  • American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 
  • Cikkgyűjtemény gyermekbántalmazás témakörében.


   

OGYEI © 2011