Tények a gyerekek elleni szexuális visszaélésről

jún.26

Letölthető anyagok

Hogyan segíthetünk?

Gyerekek elleni szexuális visszaélésnek nevezzük, amikor egy felnőtt arra használja
hatalmát és befolyását, hogy egy gyereket szexuális tevékenységekben való részvételre
vegyen rá. Mivel egy gyerek életkoránál és függőő helyzeténél fogva sosincs abban a
helyzetben, hogy tájékozott, tudatos döntést hozzon egy szexuális cselekményről, minden
felnőtt-gyerek közötti szexuális tevékenység erőszaknak definiálandó. A szexuális
erőszak a nemi szervek mutogatásától, a simogatáson át a teljes hüvelyi vagy anális
behatolásig terjedhet. Az elkövető gyakran fenyegetéssel, zsarolással és erőszakkal éri
el célját, ám nem ritka az sem, hogy csábító vagy megvesztegetően kedves. A szexuális
visszaélés történhet egyetlen alkalommal, ám gyakoribb, hogy akár éveken át rendsze
resen ismétlődik. Egy speciális esete az incesztus, vagyis az olyan szexuális erőszak,
amikor az elkövető egy jóval idősebb családtag. A gyerekek elleni szexuális erőszak felismerését
és felszámolását igen sok tévhit akadályozza. A hatékony segítségnyújtás
alapfeltétele, hogy mind Ön, mind pedig az áldozat ismerje a tévhitekkel szemben álló
tényeket.


TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A GYEREKEK ELLENI SZEXUÁLIS
VISSZAÉLÉSRŐL

Tévhit: A legtöbb szexuális visszaélés kamaszkorú gyerekekkel történik.
Tény: Az incesztuskapcsolatokban az első visszaélés átlagosan a gyerekek nyolcéves
korában történik, sőt, csecsemőt is érhet szexuális visszaélés. Egy washingtoni felmérés
szerint az áldozatok 10 százaléka öt év alatti gyermek.

Tévhit: A gyermekáldozatok a leggyakrabban a szegényebb rétegekből kerülnek ki.
Tény: Az incesztus és szexuális visszaélések elkövetése és a szülők keresete, iskolázottsága
vagy etnikai hovatartozása között nincs jelentős összefüggés. A különbség a
láthatóságban van: a szegény vagy roma szülők által elkövetett szexuális erőszakról
inkább tudósít a média, ezért ezekről az esetekről többet hallhatunk

Tévhit: A gyerekeket játszótereken és egyéb közterületeken szokták szexuálisan mo -
lesz tálni.
Tény: A gyerekeket otthonukban sokkal inkább fenyegeti a szexuális zaklatás veszélye.

Tévhit: A gyerekre az idegen férfiak a legveszélyesebbek.
Tény: A tanulmányok és tapasztalatok szerint az elkövetők 80 százaléka a gyerek isme -
rőse, illetve családi barát, a leggyakrabban pedig közvetlen rokon.

Tévhit: A kisfiúkat csak homoszexuális férfiak szokták molesztálni.
Tény: A kisfiúkkal és tinédzser fiúkkal szexuális kapcsolatot kezdeményező férfiak
igen ritkán homoszexuálisok. Az elkövető számára nem az áldozat neme, hanem ki -
szol gál tatottsága a vonzó.

Tévhit: A gyerekeket csak erőszakkal lehet rávenni a szexuális aktusra. Ilyenkor külsé
relmi nyomok is vannak a gyereken.
Tény: Nyílt erőszakra igen ritkán van szükség. Ezért is beszélünk gyerekekkel kapcsolatban
gyakran szexuális „visszaélésről” és nem szexuális „erőszakról”. A gyereket
olyan ember fenyegeti erőszakkal, próbálja lekenyerezni vagy tartja sakkban zsarolással,
aki – már csak életkoránál fogva is – a gyerekhez képest hatalmi pozícióban van.

Tévhit: A nők ugyanúgy folytatnak szexuális viszonyt kisfiúkkal, mit a férfiak kis -
lányokkal.
Tény: Az ismert elkövetők több mint 90 százaléka férfi.

Tévhit: Egy feljelentéssel rögtön véget lehet vetni az erőszaknak.
Tény: Noha a nyomozás időtartama alatt a visszaélés ideiglenesen abbamaradhat, az
elkövető megfelelő kezelése és az áldozat(ok)tól való eltávolítása, valamint az áldozat
megerősítése nélkül igen gyakori a visszaesés.

Tévhit: A kamaszok, akik szexuálisan közelednek gyerekekhez, csak kíváncsiságból
tesznek ilyet.
Tény: A gyerekek és a kamaszok közötti korkülönbség miatt elég valószínű, hogy
kényszerítés és hatalommal való visszaélés rejlik a dolog mögött. Azoknak kamaszok-nak, akik bármiféle szexuális aktust kezdeményeznek gyerekekkel, szakszerű beavat -
kozásra van szükségük, mivel igen valószínű, hogy maguk is hasonló visszaélés áldozatai
voltak, illetve még mindig azok.

Tévhit: A gyerekek gyakran fantáziálnak vagy hazudoznak arról, hogy felnőttek szexu -
ális viszonyt folytatnak velük.
Tény: A gyerekekben is vannak szexuális érzések, ám maguktól nem szoktak felnőttekkel
folytatott behatolásos szexről fantáziálni vagy beszélni, hiszen ezekről a dolgokról
még nincsenek pontos információik. Ha egy gyerek az életkorát meghaladó
szexuális ismeretekkel bír, az arra utal, hogy csakugyan valami szexuális jellegű ese -
mény történt vele, és a saját tapasztalatai alapján mesél.

Tévhit: A családon belüli szexuális visszaélés alkalomszerű és egyedülálló véletlen
baleset.
Tény: A legtöbb esetben az abúzus éveken át tartó folyamat, és az elkövető egészen
addig folytatja, amíg szakszerű beavatkozás nem történik az ügyben, vagy amíg a gye -
rek elég nagy nem lesz ahhoz, hogy elköltözzön.

Tévhit: A szexuális visszaéléseket a gyerekek provokálják ki csábító magatartásukkal.
Tény: A kiváltó ok nem a gyerek csábító magatartása. A felelősség kizárólag a felnőtt
elkövetőt terheli. A túlzottan szexuális töltetű viselkedés egy gyereknél a vele történt
visszaélés tünete, és nem oka.

Tévhit: Ha a gyerekek nem akarnák, nyugodtan mondhatnák az elkövetőnek, hogy
hagyja abba, amit csinál.
Tény: A gyerekeknek általában nem megengedett, hogy megkérdőjelezzék a felnőttek
viselkedését. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az elkövető felnőtt a hatalmi helyzettel
való visszaéléssel, manipulációval, lekenyerezéssel vagy fenyegetéssel kényszeríti enge
delmességre a gyereket.

Tévhit: Csak a lányokkal szokott szexuális visszaélés történni. A fiúk biztonságban
vannak.
Tény: Noha a legtöbb ismert esetben az áldozat csakugyan lány, egyre gyakrabban hallha
tunk fiúkkal történt visszaélésről is. Ennek az az oka, hogy a gyerekek elleni szexu -
ális témája mind jobban bekerül a köztudatba, és egyre több fiúáldozat is el meri
mondani a vele történt visszaélést.

Tévhit: A családon belüli szexuális visszaélésekről a másik szülő is tud.
Tény: Noha a nem-elkövető szülők között vannak olyanok, akik tudnak a dologról, sőt,
együtt is működnek az elkövetővel, sokan azonban valóban nem tudják, mi történik.
Gyakran sejtik, hogy valami nincs rendben, de nem tudják pontosan, hogy mi. Más
esetekben elmondható, hogy a családon belüli erőszak és a gyerekkel való szexuális
visszaélés egy tőről fakad: az apa a család többi tagját saját tulajdonának tekinti, akikkel
kedve szerint rendelkezhet. Ennek megfelelően az anya bántalmazásának egyik módja,
hogy az elkövető nemcsak őt, hanem a gyerekeket is bántja.

Tévhit: A szexuális visszaélésről szóló felvilágosítás csak megrémíti a gyerekeket, és
bizalmatlanná teszi őket minden felnőttel szemben.
Tény: A gyerekek biztonsága szempontjából alapvető fontosságú, hogy pontos információkkal
rendelkezzenek a szexuális visszaélésről, mivel az elkövető gyakran éppen
a gyerek tudatlanságát és tévhiteit használja fel arra, hogy manipulálja, és hallgatásra
bírja. A gyerekeknek joga van tudni, hogy milyen helyzetek és emberek hogyan lehetnek
veszélyesek számára. A szexuális visszaélésekről való felvilágosítás épp olyan
alapvető önvédelmi tudás, mint az, hogy úttestre lépés előtt körül kell nézni.

KIK KÖVETIK EL A GYEREKEK ELLENI SZEXUÁLIS ERŐSZAKOT?
Mind férfiak, mind nők vannak az elkövetők között, ám a túlnyomó többség hete ro -
szexuális férfi. A gyerekeket általában olyasvalaki molesztálja, akit ismernek – egy
családtag, szomszéd, tanár, orvos, stb.

A szexuális erőszak elkövetői gyakran teljesen hétköznapi, megbízható embereknek
tűnnek. Bár olyasmit tesznek, amit általában elítél a társadalom, pszichiátriai szempontból
általában nem tekinthetők betegnek. Az elkövetők bármely társadalmi státusszal
rendelkezhetnek.

KIT BÁNTALMAZNAK?
Bármilyen korú gyerek válhat szexuális erőszak áldozatává, lány és fiú egyaránt. A legnagyobb
veszélyben a 4–11 éves kislányok vannak. Egyetlen társadalmi réteg sem
mentes ettől a jelenségtől, városban és faluban egyaránt előfordul.

A nemzetközi kutatások szerint tizenhat éves koráig minden ötödik lány és tizedik fiú
válik valamilyen szexuális visszaélés áldozatává.

MIK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK HATÁSAI?
A szexuális erőszak által okozott kár mértéke változó, és függ az erőszak természetétől,
időtartamától, valamit az elkövető és a gyerek viszonyától. Bizonyos általános hatások
azonban minden esetben megfigyelhetők. Nagyon gyakori a bizalomvesztés, az önbizalomhiány
és az érzelmi sivárság. A gyerekek gyakran azt hiszik, hogy ők a felelősek
az őket ért erőszakért, ezért bűntudatuk van, és szégyellik magukat.

Ahogy a gyerek fiatal- és felnőttkorba ér, lehet, hogy nehezére fog esni bensőséges,
szerető kapcsolatokat kialakítani. Mivel a szexuális erőszak áldozatai értéktelennek
érzik magukat, gyakran tűrik, hogy mások bántsák őket, és felnőttként is újra meg újra
áldozattá válnak. Gyakoriak a szexuális problémák, egyes esetekben az áldozat felnőtt -
ként egyáltalán nem képes szexuális kapcsolatra, vagy igen gyakran váltogatja partne -
reit, és akár egyszerre több szexuális partnere is van.

Az áldozatok gyakran menekülnek alkoholizmusba, droghasználatba vagy kóros evési
szakaszokba (anorexia nervosa, bulimia) azért, hogy meg tudjanak birkózni az őket elborító
fájdalmas érzéseikkel. A félelem meghatározó tényezővé válhat életükben, és
gyakran irreális rettegés, fóbiák vagy pánikrohamok formájában testesül meg .

A szexuális erőszak által okozott nehézségek az áldozat életének minden területére kihatnak,
megfelelő szakmai segítséggel (a témára kiképzett segítővel folytatott egyéni
vagy csoportos pszichoterápiával) azonban az áldozatok képesek lehetnek arra, hogy
begyógyítsák a szexuális erőszak okozta rombolást, és továbblépjenek egy teljesebb és
boldogabb életbe.

MIT TEHETEK, HA VALAKI ELMONDJA NEKEM, HOGY SZEXUÁLIS
VISSZAÉLÉS ÁLDOZATA (VOLT)?
 • Higgyen neki, és ne éljen vissza a bizalmával!
 • Biztosítsa őt, hogy jól teszi, ha megosztja Önnel a történteket. Mindenkinek joga van erőszakmentesen élni, és kimondani az ellene elkövetett erőszakot.
 • Hallgassa meg a történetét. Lehet, hogy Ön az első ember, akinek az áldozat elmondja ezeket a dolgokat. Ne próbálja rávenni arra, hogy „felejtse el a múltat, és lépjen tovább”. Tudassa vele, hogy támogatni fogja a szükséges lépések megtételében, és hogy nem ő a hibás a történtekért.
 • A szexuális erőszakról beszélni nagyon-nagyon nehéz. Az áldozat gyakran amiatt aggódik, hogy őt fogják hibáztatni, vagy akár ő, akár az elkövető bajba kerül majd. Ne ítélkezzen, és ne erősítse aggodalmait.
 • Ha gyerekkel beszél, fontos, hogy nyugodt maradjon, amíg a történteket hallgatja. A gyereknek nagyon fontos az Ön reakciója. Biztosítsa őt, hogy a továbbiakban is segíteni fogja. Lépjen kapcsolatba a lentebb felsorolt segítő szervezetekkel, ahol segítenek Önnek eldönteni, hogy mit tegyen a továbbiakban. Szülőként próbálja biztosítani az élet megszokott menetét. Ne feledje: a gyereknek mindenekelőtt stabilitásra és érzelmi támaszra van szüksége.
 • Ne intézkedjen a gyerek beleegyezése és felhatalmazása nélkül!
HOVÁ FORDULHATOK, HOGYHA TUDOM, VAGY SEJTEM, HOGY
EGY GYEREK SZEXUÁLIS ERőSZAK ÁLDOZATA?
A Gyermekvédelmi Törvény (1997. évi XXXI. tv.) 17. paragrafusa jelöli meg azokat a
személyeket és intézményeket (például védőnők, háziorvos, házi gyermekorvos,
családsegítő szolgálat, nevelési és oktatási intézmények, nevelési tanácsadó, rendőrség,
ügyészség, bíróság), amelyek kötelesek jelezni a gyermekjóléti szolgálatoknál a gyerek
veszélyeztetését, illetve indokolt esetben kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni, és
egymással együttműködni a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az Egész -
ség ügyi törvény külön rendelkezik arról, hogy szexuális visszaélés gyanúja esetén az
orvost nem köti a titoktartás, saját hatáskörében jelezheti, amit tapasztalt. A törvény
továbbá lehetőséget ad arra, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatnál minden állampolgár bejelentést tehessen. Ha a bejelentő névtelen akar maradni, a Szolgálatnak biztosítani
kell számára az anonimitást. Fontos tudnia, hogy ha a segítő szervekhez fordulva
gyer mekét vagy Önt további szenvedések és sérelmek érik, akkor a hatóságok, intéz -
mények nem megfelelően látják el a feladatukat. Ilyen esetben joga van más szervekhez
fordulni, illetve panasszal élni.

Noha a törvény fontos és hasznos, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy alapvető
szakmai irányelvek és eljárások (szakmai protokollok) hiányoznak az áldozatok
hatékony védelme érdekében. Így például a szakemberek gyakran nem különböztetik
meg a bántalmazó szülőt a nem bántalmazó szülőtől, a szexuális visszaélés tüneteit
anyai elhanyagolásnak tartják, és nem hisznek sem a gyereknek, sem a segítséget kérő
nőnek. Segélyvonalunkon szívesen adunk részletes felvilágosítást arról, hogy mi az
egyes állami és önkormányzati intézmények és hatóságok feladata gyerek elleni szexuális
visszaélés esetén.

HOGYAN BESZÉLHETÜNK GYERMEKEINKKEL A SZEXUÁLIS
VISSZAÉLÉS VESZÉLYÉRŐL?

Megelőzés
Sokan azt gondolják, hogy a gyerekek kímélete érdekében jobb ilyen szörnyűségekről
nem felvilágosítani őket. Ám éppen a gyerek érdekében kell a szülőknek tisztában
lenniük a kimondás fontosságával. Az elkövetők éppen az elhallgatást használják ki!
Beszéljen gyerekeivel arról, hogy létezik ilyen veszély, és hogy ha egy felnőtt szexu -
álisan közeledne hozzájuk, az rossz dolog, akármit is mond az a felnőtt. Biztosítsa
gye rekeit, hogy Önnek bármikor szólhatnak, hogyha egy felnőtt bármely módon bántotta
őket. Esetleg mutassa meg nekik a NANE Egyesület gyerekeknek szóló szórólapját.
Saját magát is készítse fel arra, hogy ilyen esetben képes legyen a gyerekekhez
megértően fordulni. Ha úgy érzi, hogy a legcsekélyebb mértékben is őket hibáztatná ha
egy felnőtt bántja, inkább keressen magának is segítséget.

Visszaélés gyanúja esetén
Előfordulhat, hogy valami, amit a gyerek mond, vagy tesz gyanúsnak tűnik, illetve
megmagyarázhatatlannak látszó testi tünetei vannak. Ne hessegesse el rossz érzéseit
azzal, hogy Ön biztosan csak képzelődik. Nyugodt körülmények között kérdezze meg
a gyereket, hogy kitől hallotta, ki mutatta neki azt a dolgot, amit észlelt nála, illetve,
ha testi tünetei vannak, minél előbb forduljon vele szakorvoshoz. Mondja el neki, hogy
egy felnőttnek nem szabad ilyet tenni gyerekekkel, adja oda vagy olvassa fel neki
„Tippek lányoknak és fiúknak” című szórólapunkat, illetve kérje meg, hogy ha az
elkövető megint próbálkozik, a lehető leghamarabb szóljon Önnek. Biztosítsa arról a
gyereket, hogy semmi baja sem származhat abból, hogyha Önhöz fordul segítségért.
Legkésőbb most világosítsa fel gyerekét arról, hogy létezik szexuális visszaélés.

MILYEN SEGÍTSÉG LÉTEZIK SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉS
ÁLDOZATAINAK?

Fontos tudni azt, hogy bármely nagy nehézségeket él meg az a személy, aki szexuális
erőszak hatásaival küzd, ez nem jelenti azt, hogy az illető maradandó pszichés vagy
érzelmi problémákkal fog küszködni egész életében. A szakszerűen segített gyógyulási
folyamat lehetővé teszi, hogy az egykori áldozat újra teljes és egészséges életet élhessen.

Az alábbi könyvek segíthetnek az áldozatoknak:
Susan Forward: Mérgező szülők. Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől,
és nyerjük vissza életünket? Ford. Kövi György. Budapest, 2000, Háttér Kiadó.
Judith Lewis Herman: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli
bántalmazástól a politikai terrorig. Ford. Kuszing Gábor. Budapest, 2003, Háttér
Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület.
Alice Miller: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása. Ford. Pető
Katalin. Budapest, 2002, Osiris Kiadó.
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés. Ford. Fischer Eszter. Budapest, 2002, Pont
Kiadó.

A szórólap hátoldalán felsorolt civil szervezetek szakszerűen tudják tájékoztatni Önt
esetleges további kérdéseiről. A felsorolt intézmények és hatóságok jogkörének része
a gyerekek elleni szexuális erőszakkal való foglalkozás.

NÉHÁNY A SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉS SOKSZOR MEGFIGYELT
TÜNETEIBőL

Testi jelek
 • Szakadt, váladékos vagy véres fehérnemű
 • Viszketés vagy fájdalom a nemi szervek környékén
 • Gyakori megmagyarázhatatlan fájdalmak (torok, alhas)
 • Nehézségek járás vagy ülés közben
 • Húgyúti fertőzések, hüvelyi folyás (lányoknál), húgycső váladékozás (fiúknál)
 • Sérülések a nemi szervek tájékán vagy más testrészeken, végbélfekélyesedés
 • Nemi betegségek
 • Tinédzserkori terhesség
 • Hirtelen súlycsökkenés vagy növekedés
Jelek a viselkedésben
 • Álmatlanság, rémálmok, szorongás, depresszió, nyugtalanság
 • Romló iskolai teljesítmény, visszahúzódás, regresszív jelek
 • Pszichoszomatikus tünetek: fejfájás,hasfájás, stb.
 • Nagyfokú óvatosság felnőttekkel való testi kontaktusban
 • Szexualizált viselkedés, tinédzserprostitúció
 • Öncsonkítás, önbántalmazás
 • Bűnözés
 • Csökkent önértékelés
 • Öngyilkossági kísérletek, vagy ezzel való fenyegetőzés
 • Anyagabúzus (drog, gyógyszer, alkohol)
 • Drámai magatartásváltozás (öltözködés, étkezés, társas viselkedés)
 • Félelem a hazamenéstől

További információkat és segítséget a következő számokon kaphat:

NANE Segélyvonal

Segítség krízishelyzetben, lelki támasz, jogi és egyéb tanácsok bántalmazott nők és gyerekek részére
06-80-505-101, üzenet: 06- 1/267-4900

Eszter Ambulancia
Pszichoterápia szexuális erőszakot elszenvedett felnőttek és gyerekek számára
06-1/466-9872

Kék Vonal
Segélyvonal problémákkal küszködő, veszélyben lévő gyerekek és fiatalok számára
06-80-505-000

Rendőrség 107
Mentők 104

 • A serdülőkor kritikus életszakasz: új identitás formálása kezdődik, kialakul a felnőttkorra jellemző szexuális magatartás, újraértelmeződnek a családi- és kortárskapcsolatok, előtérbe kerülnek a pályaválasztással kapcsolatos kérdések. Felbomlik a gyermekkor egyensúlya, és hosszú évek alatt alakul az új, a felnőtt életet jellemző egyensúly. Ez az átmeneti időszak egyrészt szélsőségeket hordoz magában, másrészt lehetőségeket is kínál fontos kérdések megválaszolására: „ki vagyok én?” , „merre tartok?” stb.

 • 2011. június. 26.

  A zaklatás, a szexuális erőszak (ide tartozik minden olyan szexuális tevékenység, amihez nem adtad a teljes beleegyezésed) és bármilyen tettlegesség törvénybe ütközik, akkor is ha az elkövető a jelenlegi vagy volt partnered. Ha bűncselekményt követtek el ellened, érdemes a rendőrséghez, ha megsérültél orvoshoz is fordulnod.
  Heart beat egy európai project, amelynek célja, hogy megelőzze az erőszakot a fiatalok párkapcsolataiban. A projektet az Eu Bizottság Daphne III programja támogatja.

OGYEI © 2011